Dzień: 16 września 2019

Właściwa działania organizacji ruchu na drogach|organizacja ruchu w mieście

Gwarancją sukcesu w każdej dziedzinie jest z pewnością doskonała organizacja. Potrzebujemy odpowiednich ram, w obrębie których możemy się poruszać. Przede wszystkim funkcjonowanie w dużym skupisku ludzi powinno być obłożone pewnymi ograniczeniami. Jeśli pozwolilibyśmy sobie i innym na samowolkę, mogłoby dojść do ogromnego bałaganu. Poza tym, czujemy się dużo...
Read More

odzienie robocze, ubrania ochronne

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobowiązany wręczyć pracownikowi bezpłatnie obuwie i odzież roboczą, realizujące żądania scharakteryzowane w Polskich Normach, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne, albo bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwierzchnik może także określić funkcje pracy, na których uznaje się stosowanie przez pracujących, za ich aprobatą, prywatnego...
Read More