Potrzeba wycenienia nieruchomości wiąże się z przymusem zamówienia odpowiedniej osoby do tego. Nasze prawodawstwo dokładnie określa, kto będzie mógł takie zlecenia wykonywać i jak powinien wyglądać sporządzony operat.
...