W jaki sposób funkcjonują firmy, które zarobkowo zajmują się przewozem osób? Jakie trzeba spełniać warunki, by posiadać taką firmę?

Przewożenie osób busami określa ustawa dotycząca transportu drogowego, jak i akty wykonawcze tej ustawy. Czy prawo w zasadzie przewiduje, w jaki sposób powinny prezentować się tego typu przewozy, na przykład jak dużo pasażerów może jechać takim pojazdem?


jezdnia
Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com
Przepisy ustawy o transporcie drogowym wykorzystuje się w transporcie drogowym (stabilizacja gruntu - przeczytaj więcej) w momencie przewozu osób w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, w transportowaniu o charakterze zarobkowym. Ustawa ta jednakże nie ma zastosowanie do przewozu drogowego, który świadczony jest pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewożenia nie więcej niż dziewięciu osób razem z kierowcą, w tak zwanymi niezarobkowym przewożeniu osób. Przepisy ustawy dotyczącej transportu drogowego stawiają dość szczególne wymogi formalne dla kierowców, jacy zajmują się regularnym przewozem ludzi o charakterze zarobkowym- . Tego typu wymogi muszą zostać spełnione, aby w ogóle można było wykonywać tego typu działalność gospodarczą. Wymogi powinny zapewnić bezpieczeństwo transportowanych osób. Podstawą uprawnienia do przewozu osób w transporcie regularnym jest otrzymanie licencji na przewóz.


kierowca w samochodzie
Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Tego typu licencję wystawiają właściwe organy administracyjne, w krajowym transporcie drogowym będzie to starosta właściwy dla siedziby przewoźnika. Taką licencję takie organy mogą również cofnąć. Tak się dzieje w przypadku kiedy przykładowo wydano prawomocne orzeczenia jakie zakazuje właścicielowi pozwolenia świadczenia działalności gospodarczej, jaka objęta jest licencją, a również gdy przedsiębiorca nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego lub też w sposób rażący naruszył warunki opisane w licencji. Dostanie certyfikatu kompetencji zawodowych ma związek z wymogiem zaliczenia egzaminu, jaki obejmuje, między innymi zagadnienia mające związek z bezpieczeństwem ruchu oraz stanem technicznym pojazdów, jakie są wykorzystywane w transporcie osób- .


Nie posiadając tego typu dokumentu nie jest możliwe, by założyć działalność gospodarczą w zakresie transportu osób. Jak to zrobić, by wybrać dobrą firmę? Na pewno jest to prostsze, jeśli mieszamy np. w Mielcu, bo taxi (bezpiecznie do celu z panoramataxi.pl) oferuje całkiem solidny, po bardzo dobrych cenach.