Czym jest obróbka cieplna? Co o tym nam wiadomo i jakie istnieją rodzaje? Jak należy w odpowiedni sposób ją wykonywać?

W jaki sposób wytwarza się przedmioty metalowe? Idea wytwarzania tego typu przedmiotów opiera się na produkcji odlewów o odpowiednim kształcie oraz wymiarze. Te rezultaty możemy osiągnąć dzięki odlewnictwu.

Termoobróbka

Autor: Associated Fabrication
Źródło: http://www.flickr.com
Odlewnictwo polega na doprowadzeniu surowca do stanu ciekłego, a później zalaniu nim uprzednio przygotowanej formy odlewniczej . Przy okazji wyżej opisanego zagadnienia warto znać też pokrewne pojęcia, takie jak obróbka cieplna.

Czy chcesz, zgłębić następne wiadomości? Jeśli tak, to wejdź na ten odsyłacz oraz zobacz w artykule więcej danych. One prawdopodobnie również Cię zainteresują!

Mowa tu o poddaniu materiału odpowiednim zabiegom cieplnym, wpływają one na przemianę właściwości stopu. Prowadzi to następnie do przyjęcia przez te surowce pożądanych cech mechanicznych oraz fizycznych. Na takie proces składa się kilka działań. Przeprowadza się je w sposób ciągły, składa się na nie nagrzewanie, wygrzewanie i schładzanie go. Obróbka cieplna prowadzi do zmiany własności metali i stopów za pomocą temperatury.

Najbardziej używana metoda obróbki cieplnej to wyżarzanie (odlewnia metali ALWRO Wrocław). Jest to zabieg, który polega na nagrzaniu surowca do odpowiedniej temperatury, by później utrzymać go w tych warunkach i ostudzić do temperatury otoczenia. Wyżarzanie to metoda wykorzystywana do rozmiękczenia stali przed walcowaniem na zimno, lecz również do usunięcia naprężeń materiałowych. Znamy kilka rodzajów wyżarzania.

Jeżeli pragniesz szybko znaleźć zbliżone materiały dotyczące tego problemu, zobacz dodatkowe info (http://www.toensmeier.pl/) na podobnej witrynie.

Innym rodzajem jest zahartowywanie metalu. W tym celu nagrzewamy metal, wygrzewamy go w temperaturze wyższej od granicy przemiany, następnie zaś ochładzamy. Dużym plusem zahartowywania jest zwiększenie wytrzymałości częścią, które są bardzo poddane przeciążeniom. To sprawia, iż zyskują odporność na wysoką temperaturę, co w konsekwencji powoduje, iż są bardziej mocne na uszkodzenia mechaniczne. Takie hartowane materiały są też mniej ciężkie, a jednocześnie posiadają większą wytrzymałość na częstą eksploatacje.

Maszyny odlewnicze

Autor: Paul VanDerWerf
Źródło: http://www.flickr.com
Inną metodą jest odpuszczanie. Chodzi o to, iż wygrzewamy uprzednio zahartowaną stal w temperaturze 150-700 stopni Celsjusza, a następnie wychładzamy ją w ustalonym czasie do temperatury otoczenia. Konsekwencją odpuszczania jest wyeliminowanie łamliwości i naprężenia własnego metalu. Natomiast, jeśli chcemy zwiększyć plastyczność materiału przy równoczesnym zmniejszeniu wytrzymałości, powinniśmy zrobić przesycanie. Jest to nagrzanie do temperatury, która jest większa od temperatury granicznej dla tego drugiego składnika.