Czym jest proces cynkowania? Jakiego rodzaju są następne etapy cynkowania, jakie można wyróżnić?

Proces cynkowania to tak naprawdę kilka niezbędnych etapów wstępnych. Początkowo ma miejsce bezpośrednie zanurzenie elementu stalowego w ciekłym cynku, to sprawia, że powstaje mechanicznie trwała i nieprzepuszczalna powłoka, która zabezpiecza materiał przed korozją. Pierwszy z etapów odnosi się do mechanicznego usunięcia niejednorodności, jakie przylegają do powierzchni cynkowanego przedmiotu. Zanieczyszczenia tego typu, jak piasek, rdza lub pozostałości starej powłoki, usuwane są sposobem obróbki strumieniowo-ściernej.

cynkowanie

Autor: Steve Snodgrass
Źródło: http://www.flickr.com
Mechanizm funkcjonowania takiego procesu polega na zlikwidowaniu różnego rodzaju zanieczyszczeń z powierzchni stali, a to przy stosowaniu ściernych metalowych materiałów w obiegu zamkniętym. Tak prezentuje się cynkownia w pierwszym etapie, a jak wyglądają następne etapy? Sprawdź tutaj: Galess. Kolejny etap to odtłuszczanie. To istotne, żeby elementy stali były wolne od tłuszczu, woskowatych pozostałości i oleju, bo uniemożliwiają one reakcję żelaza z cynkiem. Etap ten ma za zadanie uzyskane chemicznie jak najbardziej czystej powierzchni, na której powstanie stop stali z cynkiem. W następnym etapie jest trawienie powierzchni.

Kiedy dojdziesz do wniosku, że użyteczne byłyby uzupełniające treści na opublikowany temat, to kliknij ten link oraz sprawdź także pozostałe wiadomości (https://www.jwp.pl/uslugi/transakcje/).

Pozwala to na skuteczne usunięcie substancji niemetalicznych, które powstają w okresie walcowania oraz wyżarzania elementów konstrukcyjnych. Najbardziej znany na to sposób to kąpiel w kwasie solnym. Czwarty etap to topnikowanie. Zanurzamy elementy stalowe w roztworze wodnym chlorku cynku i chlorku amonu, by zapewnić normalny przebieg reakcji chemicznych, jakie zachodzą podczas cynkowania. Po takiej obróbce w kąpieli topnikowej elementy stalowe powinny być wysuszone w temperaturze 120 – 150 stopni Celsjusza.

To etap, jaki wymaga rzeczywiście znacznej precyzji i bardzo dużej ostrożności. Ważne jest stałe kontrolowanie temperatury układu, bo niespodziewana zmiana warunków termicznych może wywołać zapalenie substancji chemicznych, które wchodzą w skład topnika i wpływać na zmniejszenie skuteczności obróbki.

Kliknij na odnośnik zabezpieczenia przed szkodnikami, on przybliży Ci wątek, który Cię właśnie zafascynował. Zobacz tekst, posiadający interesujące informacje.

Ostatni etap procesu cynkowania polega na zanurzeniu wcześniej przygotowanego stalowego podłoża w kąpieli stopionego cynku oraz temperaturze 445 – 455 stopni Celsjusza. W tego typu warunkach żelazo i cynk dość szybko ulegają reakcji chemicznej, co bardzo skraca czas zanurzenia powierzchni stalowych. W zależności od tego jak wygląda ta sytuacja, i czy jest to ocynkownia ogniowa (zapraszamy na stronę), proces jest bardziej intensywny. Dzięki temu może powstać powierzchniowy stop żelazo-cynk, jaki zawiera różny stosunek obydwu składników.