Jak powinno wyglądać wyposażenie magazynów? Jakie elementy w tej kategorii są najbardziej istotne?

Magazyn to tak zwana jednostka organizacyjno-funkcjonalna która służy do składowania dóbr materialnych, czyli zapasów aktualnie wyłączonych z użycia. Magazyn ma wyodrębnioną do tego przestrzenią i środkami technicznymi, które przeznacza się dla zarządzania zapasami, a także ich obsługiwaniu oraz stanu zapasów.

półki

Autor: Feed My Starving Children (FMSC)
Źródło: http://www.flickr.com
Najbardziej określoną funkcją magazynu jest przechowanie i obsługa zapasów, żeby zapewnić ich dostępność wszystkim uprawnionym uczestnikom procesów logistycznych. Żeby jednak tak działać musimy zagwarantować właściwą powierzchnię magazynową wraz z jej zaopatrzeniem i infrastrukturą.

Technologiczne wyposażenie magazynów jest niezwykle istotnym składnikiem infrastruktury logistyki bardzo aktywnie mających wpływ na tempo przepływania materiałów, znaczną wydajność procesów manipulacyjnych, maszyn czy urządzeń transportowych. Jakie mamy przykładowe wyposażenie magazynów? Wózki jezdniowe, na przykład służą do transportu ładunków w czasie wykonywania robót ładunkowych i rozmaitych prac magazynowych. Możemy wyróżnić wózki jezdniowe bez napędu tub z napędem. Możliwe że jest to napęd elektryczny lub spalinowy. Istnieją również wózki unoszące i wózki podnośnikowe. Wózki podnośnikowe posiadają opcję dokonywania przestrzennych manipulacji ładunkiem, jednocześnie pionowo, jak i poziomo. Są one najbardziej rozpoznawalnym środkiem technicznym w pracach magazynowych, gdzie istotną funkcję pełnią regały przepływowe, jak również w transporcie wewnętrznym firm.

przechowalnia

Autor: Leonora Enking
Źródło: http://www.flickr.com

Dźwignice są predestynowane do przemieszczania towarów przez ich podnoszenie oraz przemieszczanie. Dźwignice możemy podzielić na prostsze i bardziej skomplikowane. Dźwignice złożone obok mechanizmów podnoszących towar mogą mieć mechanizmy obracania się czy zmiany wysięgu. Można je podzielić na podnośniki, suwnice oraz żurawie. Przenośniki to są maszyny do przesuwania i przeładowywania asortymentu o bardzo różnej technicznej możliwości przewozowej. Wyróżnić można tego typu rodzaje przenośników jak taśmowe, wałkowe, łańcuchowe czy ślimakowe, zobacz kompletną ofertę na tej stronie: http://olejnik.pl/przenosniki-elastyczne-napedzane-rolkowe/ i elementów ram, jak również belek tworzonych techniką zimnego walcowania, charakteryzują się naprawdę znaczną trwałością. Umożliwia ona przemieszczanie ogromnych obciążeń, przy jednoczesnym podtrzymaniu lekkości konstrukcji. Konstrukcja innych systemów składowania uzależniona jest od elementów rzędowego wypełnionego we właściwe dla danego systemu elementy.