Dobór odpowiedniego blankietu

Dobór dobrego blankietu do rozliczenia osobistych dochodów nie zawsze jest prostą sprawą. Czasem wystarczy nam jeden blankiet, a bywają sytuacje, że prócz trzech zasadniczych druków powinniśmy złożyć dodatkowo kilka załączników. Druk PIT 28 wypełniają obywatele rozliczający swoją działalność gospodarczą.

By zdołać rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 należy do 21 stycznia powiadomić organ skarbowy o rozliczaniu się w odmianie ryczałtowej. W wypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, wolę rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym powinno się przedstawić w dniu inauguracji działalności i przed osiągnięciem pierwszego dochodu.

W przypadku najmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy, także umów o analogicznym charakterze, poinformować nie później niż do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w jakim zdobyło się zysk, o osiągnięciu dochodu – .

Wszystkie opisywane tu dane pod tym łączem (https://www.adwokatchojka.pl/prawo-pracy.html) są niezwykle interesujące, więc nie zwlekaj dłużej, tylko znajdź większą ilość wiadomości, które Cię interesują.

Jeżeli osoba nie spełni tych warunków, skutkuje to stratą możliwości rozliczenia się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możności skorzystania z wszelkich udogodnień, jakie dostępne są przy obliczaniu na innych formularzach. Podatnik składający PIT-28 nie ma możliwości rozliczać się wraz z współmałżonkiem, ani jako osoba sama wychowująca dziecko. Przysługują mu za to inne ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody zdobyte za granicą.

rozliczanie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Poświadczenie podatkowe o wielkości zdobytego przychodu, wielkości wykonanych odliczeń i zaległego ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych powinni dostarczyć w terminie do 31 stycznia kolejnego roku. Przeczytaj więcej o tej formie rozliczenia.

Warty polecenia tekst? Jeżeli tak myślisz, przeczytaj dodatkowe artykuły na analizowany temat – bez grymaszenia kliknij tu, więcej zobaczysz w linku.

Przed rozpoczęciem wypełnienia zeznania należałoby pamiętać, że w wypadku, gdy działalność opodatkowana w formie ryczałtu jest przez małżonków, to niezależnie od postaci, w której to się odbywa, roczne deklaracje PIT-28 wysyła każdy z małżonków osobno.

W przypadku, w którym płacący podatki stracił prawo do rozliczeń ryczałtowych, zobowiązany jest do wysłania deklaracji PIT 36, uzupełnionej o PIT28 za okres który poprzedza utratę tego prawa.

Niezłożenie deklaracji w czasie traktowane jest jako uchybienie i podlega karze pieniężnej.