Gęstnienie gruntów strategiami mechanicznymi

Najprostszym i zarazem najmniej kosztownym sposobem zagęszczania podłoży jest ich mechaniczne zagęszczenie. Tenże typ wzmacniania gruntów zapewnia niezłe efekty w ziemiach spoistych.

walec
Gorsze rezultaty daje, jeśli idzie o podłoża sypkie. Do gęstnienia podłoży gruntowych stosuje się machin o działaniach: ubijającym (dla przykładu płyty wolnospadowe, ubijaki mechaniczne), ugniatającym (dla przykładu walce ogumione, gładkie czy okołkowane lub też przyczepne o zróżnicowanych masach), wibrującym (dla przykładu walce wibracyjne, płyty). Dla wzmacniania gruntów spoistych rekomenduje się używanie bardzo ciężkich cylindrów o działaniu statycznym. Wałowanie powinno odbyć się przy wilgotności gruntu zbliżonej do optymalnej, sukcesywnymi warstwami.

Zainteresował Cię nagłówek tego materiału? Obowiązkowo sprawdź link (http://bramkor.pl/bramy/bramy-segmentowe-hormann), tam znajdują się jeszcze ciekawsze rzeczy, naprawdę warto to zobaczyć.

Namawiamy do zgłębienia zagadnienia – badanie geotechniczne gruntu – ciekawa strona.

Najłatwiej zagęszcza się grunty gliniasto – piaszczyste, najtrudniej natomiast gliniaste. Przy zagęszczaniu gruntów sypkich dobre wyniki daje stosowanie walców wibracyjnych. Wzmacniany grunt winien mieć wilgotność optymalną. Gdy jest za bardzo suchy to powinno się go zwilżyć a jeśli jest zbyt wilgotny, wtenczas osuszyć grunt. Utwardzanie podkładów suchych i mających uziarnienie drobne i równoziarniste nie powinno mieć miejsca, ponieważ nie przynosi spodziewanych wyników z przyczyny słabego klinowania się ziaren.

Izolacji poziomej ściany

Autor: SOLBET
Źródło: SOLBET
Machiny służące do zagęszczania gruntu to: walce samojezdne i przyczepne. W zależności od działania walce można podzielić na: statyczne, uderzeniowe, wibracyjne, natomiast walce samojezdne i przyczepne występują w odmianach: statyczne gładkie, statyczne specjalne oraz okołkowane, udarowe, wibrujące, kołowe z ogumieniem. Kiedy chodzi o walce statyczne gładkie, dobre wyniki uzyskuje się dla gruntów mało zwięzłych.

Pasjonuje Cię opisywana tematyka? Jeśli tak, to zapraszamy do lektury bardzo podobnego wpisu – on także jest godny uwagi.

Z kolei walce okołkowane – to one podobnie jak walce wielokołkowe, przyzwoicie zagęszczają podłoża nie zbite i gruboziarniste. Walce ogumione są częstokroć stosowane do gęstnienia wszystkich typów podłoży, z wyjątkiem piasków równouziarnionych. Poczytaj też – stabilizacja podłoża – link do portalu lidera na rynku sondowań i badań gruntu.

Walce wibrujące przydają się do wzmacniania gruntów każdego typu, głównie podkładów o sporym kącie tarcia wewnętrznego, jakich nie można ubijać innymi maszynami. Ubijarki oraz ubijaki, to też machiny przeznaczone do ubijania gruntu. Ze względu na rodzaj napędu możemy podzielić je na: pneumatyczne, elektryczne i spalinowe.