Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej?

Pierwsza pomoc to kompleks czynności wykonywanych celem podtrzymania przy życiu osoby poszkodowanej a także zmniejszenia niepożądanych konsekwencji wypadku przed przybyciem profesjonalnej pomocy.

wypadek samochodowy - pierwsza pomoc

Źródło: www.morguefile.com

Działania te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt leczniczy a także farmaceutyki. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na gwałtownym lub realnym do przewidzenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, jakie może doprowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu bądź uszkodzenia ciała bądź utraty życia i nastręcza podjęcia błyskawicznych medycznych czynności ratunkowych i kuracji. Polskie prawo nakłada na świadka wydarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego albo pozostałych służb ratowniczych (straż pożarna), a również udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w obszar zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeżeli idzie o podobne szkolenia pierwsza pomoc ( http://adwokat-wroclaw.com.pl/pomoc-on-line ) znajduje się na pierwszym miejscu, gdyż nasze umiejętności w owym zakresie mogą przesądzać o czyimś życiu bądź zdrowiu.

Celem instruktażu z obszaru pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i konkretnych umiejętności z obszaru postępowania oraz reagowania w sytuacjach grożących ludzkiemu życiu oraz zdrowiu (podstawowe i rozszerzone szkolenia pierwsza pomoc). Instruktaże aranżowane przez jednostki szkoleniowe określone są dla każdej grupy profesjonalnej, a również osób indywidualnych potrzebujących znakomicie opanować reguły udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są stosownie dopasowywane do konkretnej grupy zawodowej oraz zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Instruktaże częstokroć prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza a także umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem.

Jeżeli masz chęć zgłębić większą ilość szczegółów na opisywany temat, to użyj strony (https://terapiamanawa.pl/leczenie-alkoholizmu/), na której odnajdziesz zbliżone dane – śmiało kliknij tutaj!

Szkolenia prowadzone przy użyciu demonstracji multimedialnych, obrazów i fantomów treningowych.

Pierwsza pomoc, udzielona poprawnie, ratuje życie . A większość z nas pomoc rannemu ogranicza najczęściej do wezwania służb ratowniczych, dlatego że paraliżuje nas bojaźń. Boimy się, że możemy mu zaszkodzić. Spróbujmy przełamać strach, dlatego że udzielając pierwszej pomocy przez wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, „kupujemy” poszkodowanemu czas potrzebny na dojazd fachowych służb. Kłopot jednakże w tym, iż wiele osób nie wie, jak ratować.