Jakie działania robi komornik? Jaka jest jego rola? Co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Podstawowym celem działań zarządzanych przez komornika jest wyegzekwowanie od dłużnika długów należnych wierzycielowi – są one pozyskiwane z majątku dłużnika. Musimy przy tym zwrócić uwagę na to, iż do obowiązków komornika nie należy ocena zasadności długu. W sprawie wierzyciela, nie komornika, trzeba określenie, z czego egzekucja będzie prowadzona. Wierzyciel musi wtedy liczyć się z tym, że dostanie wiadomość o braku szansy ściągnięcia długu. Co wtedy robić? Jak wyegzekwować dług?

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim wierzyciel musi mieć świadomość tego, że komornik (kliknij hiperłącze) będzie działał na jego polecenie. Dlatego też należy sobie niezwykle dokładnie uświadomić kwestię napisania pisma egzekucyjnego, wypracować odpowiednią strategię jak ściągnąć dług. Jeśli jako źródło egzekucji pozostanie w nim zaznaczone np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, wówczas komornik zajmie się egzekucją w takim dokładnie terenie. Gdyby się okazało, że dłużnik nie jest pracownikiem w świetle kodeksu pracy, wierzyciel zdobędzie informację o braku możliwości wyegzekwowania należności. Im zatem więcej informacji na temat stanu posiadania dłużnika posiada wierzyciel, tym lepiej. Co więcej wierzyciel powinien uczestniczyć we wszystkich momentach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu wie co się dzieje i może w odpowiedniej chwili zareagować. Sprawdź ( pojemniki gn ) co to windykacja długów od osób prywatnych.

Niejednokrotnie może zdarzyć się tak, że niemożliwość komornika wynika z faktu, iż dłużnik tak naprawdę niczego nie posiada. W tego typu momentach w rachubę mogą wejść dwie opcje: po pierwsze –przepisał majątek na członka rodziny, po drugie – zaczerpnął przychody z niezbyt legalnych źródeł. Należy więc przeprowadzić research w temacie.

Windykacja długów

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Gdyby się miało okazać, że dłużnik pozyskuje zarobki z nie do końca legalnych źródeł, warto go poinformować, iż sprawą tą zajmie się fiskus. Jeżeli natomiast wyjdzie na jaw pierwsza z zaznaczonych wyżej opcji, wierzyciel ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której skutkiem może być unieważnienie przepisywania majątku.

Oprócz tego wierzyciel ma szanse złożyć u komornika wniosek o poszukiwanie majątku zadłużonego. W tej kwestii komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w przypadku działań tego typu prowadzonych na własną rękę, ponieważ posiadają dostęp do wielu ułatwiających to narzędzi. Te i inne kwestie są dość zawiłe, bo pojawia się tu jeszcze przykładowo typu jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Dobrze konsultować to ze specjalistami.