Kasy fiskalne w 2015 oraz 2016 – zwolnienia, zmiany w rozporządzeniach, nowości. Co warto wiedzieć?

Obowiązek używania kas fiskalnych od roku obejmie większą grupę biznesmenów – takie podejście zakłada nowe zarządzenie Ministra Finansów, które będzie mieć moc wiążąca w latach 2015-2016.
Już od lipca 2014 r. znany był program nowego zarządzenia normującego kwestię stosowania kas fiskalnych.

Dla wielu

kasa fiskalna

przedsiębiorców zaproponowane w programie zmiany przepisów były kwestią sporną. Zwłaszcza kilka grup usługodawców nie było usatysfakcjonowanych z utraty zwolnienia z kasy fiskalnej, z jakiego dotychczas mogli korzystać, ze względu na niskie obroty.
Nie ma już żadnych wątpliwości, kto powinien mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016 roku. Wiadomo szczegółowo, którzy podatnicy utracą prawo do dalszej sprzedaży artykułów oraz usług bez ewidencji na narzędziu fiskalnym.
Nowy akt prawny ogranicza zakres stosowania zwolnień z kas. Radykalną zmianę wpisano w zakresie wiązania wyłączeń ze zwolnień. Kasy fiskalne w 2015 r.

Jak myślisz? Czy ten temat jest ciekawy? Jeśli tak, to kliknij w link oraz zbadaj praktyczne informacje – pochłoną Cię całkowicie.

musiało wprowadzić parę ogromnych grup usługodawców. Prócz tego nowe zarządzenie obejmuje pewną ilość drobnych, ale ważnych modyfikacji, które mają charakter doprecyzowujący.
Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016 r.? To kluczowe pytanie wiąże się, ze wspomnianą już przedtem, kwestią zwolnień z obowiązku stosowania kasy jak też tzw. katalogiem działań wyłączonych ze zwolnień. W ogólności każdy podatnik, jaki prowadzi sprzedaż na rzecz jednostek fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a także rolników ryczałtowych, powinien ewidencjonować obrót jak też sumę podatku od owej sprzedaży, z pomocą kasy czy drukarki fiskalnej

rachunek

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

.

Jednak Minister Finansów ma prawo do wprowadzania okresowych zwolnień z tego obowiązku i póki co, z roku na rok z owego prawa korzysta – chociaż stosuje je dla coraz mniejszej grupy podatników. Podobnie będzie tym razem – a zatem w roku 2015 oraz 2016. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w dużym stopniu zawęża grupę podatników, którzy po 1 stycznia 2015 będą mogli wyprzedawać bez kasy fiskalnej. Rozszerza zaś katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 jak też 2016 roku.
Dla wybranych czynności, zwolnień z kas fiskalnych nie stosuje się. Działania te zawarte są w tak zwanym katalogu wyłączeń ze zwolnień. Każdy podatnik, który realizuje chociażby jedną czynność wyszczególnioną w katalogu wyłączeń, jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy wykorzystaniu kasy fiskalnej lub agencja ochrony łódzkie drukarki fiskalnej. Wykaz ten znajduje się w § 4 nowego zarządzenia obowiązującego w latach 2015-2016.
Jeśli chodzi o sprzedaż kas fiskalnych, Wrocław jest miejscowością w której kupimy ją bez kłopotu. Zobacz: