Kompresja oraz uzdatnianie powietrza w fabrykach

W obecnych czasach, sprężone powietrze jest głównym oraz niezbędnym źródłem energii dla dużej części przebiegów wytwórczych, zarówno w niewielkich zakładach jak także ogromnych wytwórniach. Zwykła filtracja sprężonego powietrza już nie wystarczy. Współczesne zakłady produkcyjne wymagają niebywale czystego powietrza z małą zawartością pary wodnej. Podtrzymywanie punktu rosy sprężonego powietrza na stosownie niskim poziomie gwarantuje prawidłową jakość w procesie wytwórczym.

Osuszacz powietrza

Autor: Alex Wiebe
Źródło: http://www.flickr.com
Dlaczego osuszacze adsorpcyjne? Sprężarki powietrza jakie pracują w temperaturze 20 °C jak też wilgoci względnej 70%, biorą 12 g wody na każdy 1Nm3 powietrza – . Sprężone powietrze zostaje schłodzone do 30 °C, zaś skropliny są oddzielone. Mimo tego, w powietrzu zostaje 2,8 g wody na każdy m3 w formie pary wodnej. W razie nagłego rozprężania powietrza w urządzeniu pneumatycznym, jego temperatura może zmaleć poniżej punktu rosy. Jeśli temperatura zmaleje poniżej punktu rosy, następuje dalsze skraplanie jak też powstawanie kondensatu. Po pewnym czasie może to przyczynić się do: poważnych uszkodzeń w instalacji, w narzędziach pneumatycznych oraz w artykule końcowym, osadzania lodu w armaturze, mogące zablokować obieg sprężonego powietrza. Więcej na działania osuszaczy adsorpcyjnych oparte są na przymiotach chemicznych i fizycznych tworzywa adsorpcyjnego zastosowanego do wiązania cząsteczek pary .

Po przeanalizowaniu omawianego wątku, kliknij na inny pomocny link, który publikuje także ciekawe wiadomości – zobaczysz, że wciągnie Cię zupełnie.

Zimna regeneracja osuszaczy, bez użycia urządzenia grzewczego, opiera się na wykorzystaniu części suchego powietrza sprężonego, płynącego w przeciwprądzie w stosunku do nasyconej wilgoci. Napór wydmuchu jest utrzymywany na stałym pułapie oraz stałym przepływie, bez względu na ciężar.

Kondensat jest główną przyczyną korozji armatury (rury aluminiowe), usterek urządzeń i zakłóceń. Teraźniejsze przyrządy a także procesy wytwórcze coraz bardziej potrzebują czystego jak też suchego sprężonego powietrza.

Zaloguj się do serwisu oraz dowiedz się i sprawdź, czy nasz dodatkowy tekst wydaje się być zajmujący. Będzie nam też bardzo miło, jeżeli napiszesz komentarz.

Likwidowanie wszelkich zanieczyszczeń, takich jak olej, kondensat pył itd.

Jest niezbędne aby przeciwdziałać przerwaniu wytwórczości albo niszczeniu artykułu końcowego. Tradycyjne separatory nie są już starczające więc wykorzystanie bardziej zaawansowanych metod jest nieodzowne. Osuszacze adsorpcyjne są najbardziej popularnymi przyrządami usuwającymi kondensat – .