kontrolowanie czasu pracy kierowców

Kontrolerzy ITD prócz rutynowych czynności sprawdzających wykonywanych w toku kontroli drogowej mogą w określonych sytuacjach zrealizować kontrolę w siedzibie firmy.
ITD kontrola w firmie może być wykonana po uprzednim poinformowaniu o tym zdarzeniu przedsiębiorcę, nie później niż siedem dni przed jej planowaniem. Dodatkowo na powiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli wskazuje zakres pism, jakie będą weryfikowane w trakcie kontroli.

Kierowca

Autor: Roberto Ciucci
Źródło: http://www.flickr.com
Prócz tarcz tachografu i harmonogramów, organ weryfikuje również certyfikat (strona www) kompetencji zawodowych, dokonanie wymogów dobrej opinii, wykaz aut użytkowanych do przewozu rzeczy, bądź osób, jak wypisy, polisa OC, akta pracownicze kierowców, umowy, ważność badań lekarskich, dokumenty o odbyciu kursów na transport rzeczy, bądź ludzi.

Kontrola może być wykonywana wyłącznie w obecności przedsiębiorcy, lub osoby na piśmie uprawnionej do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych. Standardowe inspekcje spedytorów realizowane przez kontrolerów Inspekcji Transportu Drogowego w siedzibie firmy winny się odbywać z częstością co 5 lat. Itd kontrola w firmie jest w stanie być przeprowadzana na prośbę odrębnego organu administracyjnego, bądź kontrolnego, lub również w wyniku złożenia doniesienia do inspekcji przez inne jednostki.

Właściwa organizacja pracy w jednostce jest w stanie uratować w trakcie inspekcji przed przymusem składania zeznań w charakterze świadka, albo podejrzanego.

Jak sądzisz? Czy informacje na omawiany wątek są ciekawe? Jeśli tak, to przejrzyj tekst (https://www.lontex.pl/serwis-samochodow-ciezarowych-katowice), a odnajdziesz w nim mnóstwo genialnych wiadomości, które przyciągną Twą uwagę.

Nie ulega kwestii, że dokładna analiza czasu pracy kierowców (więcej : ) to złożone i poważne zadanie. Przede wszystkim należy mieć na względzie specyfikę zajęcia kierowcy, który będąc pracownikiem mobilnym, pełni swoje zadania z dala od siedziby przedsiębiorstwa.

Dlatego też skomplikowane jest dokładne ustalenie godziny, w której kierowca codziennie rozpoczyna i kończy pracę. Regularna analiza czasu pracy musi uwzględniać również przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drodze, a więc regulacji definiujących długość minimalnych przerw, postojów i odpoczynków, również optymalnych czasów prowadzenia auta i pracy.