Jak przeprowadzić pomiar deformacji za pomocą tensomertu – czytaj cenne porady

Tensometry mają zastosowanie w wielu obszarach i w wielu przeróżnych obrębach. Są to przyrządy pozwalające na mierzenie deformacji. Pomiary tensometryczne należą do jednej z częściej wykorzystywanych procedur pomiarów deformacji na przestrzeni modułu.

Zastosowanie właściwego tensometru zależy od warunków wymagań testów powiązanych z materiałem, konfiguracją składnika konstrukcyjnego, gatunkiem obciążenia, temperaturą. Najszersze stosowanie znalazły tensometry oporowe i przy ich przeznaczeniu wykonywana jest większość pomiarów laboratoryjnych i użytkowych.
Tensometry oporowe wyróżniają się ogromną precyzją i dokładnością, co pozwala mierzenie nadzwyczaj małych odkształceń. Posiadają nieznaczne gabaryty, dzięki czemu można nimi badać zjawiska spiętrzenia odkształceń, są niewrażliwe na drgania i wstrząsy, potrafią także pracować w dużych temperaturach i ciśnieniach.

Pomiar wilgotności desek

Autor: Kopp – Podłogi Naturalnie Dosko
Źródło: Kopp – Podłogi Naturalnie Doskonałe.

Tensometry winny w czasie pomiaru tworzyć całość z badanym przedmiotem, co łączy się z niezbędnością bardzo dokładnego ich przyklejenia po uprzednim przygotowaniu podłoża. Warstwa spoiwa powinna być możliwie cienka, jednocześnie umożliwiając doskonałe przyleganie tensometru, oraz idealną izolację elektryczną pomiędzy tensometrem, a badanym przedmiotem – więcej o tensometrach przeczytasz tu. Ponadto klej nie może zmieniać cech z upływem czasu i musi być odporny na działanie temperatury.

Dzięki możliwościom użytkowania właściwych systemów pomiarowych, informacje o odkształceniu można zapisywać na taśmie magnetycznej, bądź w pamięci maszyny numerycznej. Tensometry oporowe zapewniają łatwość kierowania procedur obciążenia i odciążenia, a ich obsługa jest prosta i pewna.

ekscytujący wpis? Jeżeli tak, kliknij tu – w najświeższej ofercie na pewno znajdziesz coś absorbującego, więc ten odnośnik powinien być dla Ciebie wartościowy.

Bardzo ważną wiadomością jest fakt, że tensometry można rozmieszczać na powierzchniach zakrzywionych.

Badania tensometryczne mogą dostarczyć ogrom wiedzy na temat badanego przedmiotu w kontekście jego dynamiczności pracy, odporności, działających na rzecz wymuszeń. Dane mogą zostać wykorzystane w celach rozwojowych, jak też w celach monitoringu stanu i diagnostyki. Tensometry elektryczne cechuje ogromna dokładność i możliwość badania bardzo małych deformacji. Testy te zdołają być dokonywane nawet w sporej odległości od składnika badanego.