Obowiązek składania zeznania podatkowego przekazuje się do 30 kwietnia każdego roku.

Od 1 stycznia następnego roku można już przekazywać roczne zeznanie. Wielu ludzi zobowiązanych do płacenia podatku, ma wciąż wątpliwości, który PIT należy wypełnić. PIT-37 muszą wypełnić podatnicy zatrudnieni według umowy o pracę oraz płatnicy osiągający dochody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz zapomóg wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Księgowość

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
PIT 36 jest to druk zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu przez osoby fizyczne. Wypełniają go płatnicy, którzy: prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowani na ogólnych zasadach przy użyciu rozpiętości podatkowej 18-32 procent.

Ci którzy: pracowali w branży specyficznej produkcji rolnej. Ci co uzyskali przychody z najmu lub innych porozumień o zbliżonym charakterze, opodatkowywanych na zasadach ogólnych.

Czy nie możesz się oderwać od tego artykułu? To dla nas bardzo miła wieść – zatem kontynuuj wyszukiwanie na kolejnej stronie.

Ci co uzyskali przychody z emerytury otrzymanej z zagranicy. Ci co otrzymali przychody na innej podstawie, od których w ciągu roku podatkowego powinni byli indywidualnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Ci co osiągnęli korzyści według innych zasad, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zadatków. Ci co zobowiązani byli doliczyć do swoich zysków rentę rodzinną. Ci co pomniejszają przychód utraty, również o straty z lat ubiegłych.

Dokument PIT 36, skierowany jest do płatników rozliczających własne przychody, łącznie z przychodami małżonka albo jako osoba jednoosobowo

Księgowość

Źródło: sxc.hu

piastująca dzieci. Drukiem PIT 36 składa zeznanie również płatnik podatków, który otrzymuje na dziecko zasiłek opiekuńczy lub zapomogę materialną, a także na dziecko do czasu ukończenia przez nie 25 lat, uczące się na uczelniach, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, bądź szkolące się za granicą w kraju Unii Europejskiej, w przypadku gdy dzieci w roku podatkowym nie otrzymały dochodów podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zawieszenie własnej działalności, opodatkowanej na zasadach ogólnych, to podatnik zobowiązany jest do rozliczenia się formularzem PIT 36.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*