odzienie robocze, ubrania ochronne

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zmuszony przekazać pracownikowi bezpłatnie obuwie i odzież roboczą, realizujące żądania ustalone w Polskich Normach, ze względu na żądania technologiczne, higieniczne, czy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwierzchnik może też uzgodnić funkcje pracy, na których uznaje się użycie przez pracujących, za ich akceptacją, swojego ubrania ochronnego lub fartucha.

Odzież robocza

Autor: TAFE SA Electrical Engineering
Źródło: http://www.flickr.com

W takim przypadku pracownikom stosującym swojej odzieży roboczej, pracodawca wypłaca równowartość za jej stosowanie. Niemniej jednak używanie przez pracowników prywatnej odzieży roboczej nie jest akceptowalne na pozycjach pracy, na których są robione roboty związane z bezpośrednią obsługą maszyn i różnych urządzeń technicznych, albo profesje wywołujące obfite brudzenie, skażenie obuwia i odzieży roboczej środkami chemicznymi, czy też radioaktywnymi, substancjami biologicznie septycznymi, są nią także różnego rodzaju fartuchy – warto poznać topten.

Ubrania ochronne są własnością chlebodawcy.http://spoiwex.pl/produkty,popioly-lotne,60.htmlPracodawca jest zobowiązany zagwarantować, ażeby ubranie i obuwie robocze posiadały cechy ochronne i użytkowe. Zobowiązaniem chlebodawcy jest również pranie, konserwacja, naprawianie, dezynfekowanie odzieży i butów. W drodze odstępstwa od reguły, jeśli pracodawca nie może zapewnić prania okryć, zadania w tym obszarze mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych kosztów.

Zasady prawa pracy mówią, że obuwie, fartuchy medyczne i odzież robocza zapewniana jest pracobiorcom bezpłatnie. Dawana określonemu pracownikowi odzież robocza winna być stosowna z Polskimi Normami i posiadać właściwe cechy użytkowe, lecz też musi być przystosowana do specyfiki pracy, oraz cech konkretnych danego pracownika. Odzież robocza jest majątkiem pracodawcy, toteż w przypadku, kiedy umowa o pracę wygasa, zatrudniony jest zobligowany oddać ją pracodawcy.

Interesuje Cię, jakie były autorskie źródła (https://www.programylojalnosciowe.pl/oferta/obsluga-infolinii-dla-uczestnikow/)? Zatem chcę namówić Cię, żebyś zajrzał na moją nową witrynę. Tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Zatrudniony nie może być dopuszczony do roboty bez obuwia i odzieży roboczej, jeśli pracuje na stanowisku, na jakim użycie okryć jest konieczne.