Operowanie danymi osobowymi wymaga właściwego przechowywania

Za właściwe pakowanie paczki odpowiedzialny jest zleceniodawca czyli nadawca. Musi on również przekazać ją kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport i dostarczenie bez ubytku czy uszkodzenia. Metoda pakowania przesyłek jest zależna od gatunku dostarczanego egzemplarza lub towaru.

szafka na dokumenty

Autor: Timm Suess
Źródło: http://www.flickr.com

Aby zagwarantować odpowiednią ochronę, należy spełnić trzy zasadnicze punkty: kruchość towaru, otoczenie wysyłki, właściwości opakowania . Ciągle powiększające się tempo przepływu danych, wymaga od państwa odpowiednio silnych pewności ich zabezpieczenia. Stanowczo najsilniejszą ochronę, oprócz treści poufnych, zapewnia się danym osobowym. Bezpieczeństwo to gwarantują przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych mogą być tak podmioty publiczne, jak i prywatne. W sytuacji personaliów pracowników, administratorem danych w stosunku do zbioru zawierającego ich dane osobowe, jest pracodawca. Ustawa, prócz postanowień odnoszących się do praw osób, których to dane są gromadzone, zabezpieczeń tychże danych oraz warunków ich przetwarzania, mieści wykaz instytucji odpowiedzialnych za ich ochronę. Są to głównie organ administracji publicznej – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, również każda struktura porządkowa, niezależnie od jej charakteru, która je przetwarza. http://www.dcn.pl/s10_fulfilment

Za pilnowanie prawidłowości przetwarzania danych i ich bezpieczeństwo odpowiedzialne są dwa podmioty: administrator danych osobowych oraz administrator bezpieczeństwa informacji. Normy ustawy mają przeznaczenie zarówno przy przetwarzaniu danych osobowych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach rejestracyjnych, jak też w zbiorach informatycznych. Ustawodawca zobowiązuje, aby każda struktura organizacyjna podejmowała wszelkie potrzebne sposoby do zapewnienia ochrony danych osobowych (w najnowszym artykule), bez względu na to, czy ich rozpowszechnianie odbywa się przy użyciu środków tradycyjnych, czy za pomocą sposobu informatycznego. Wskazuje równocześnie podmioty, które w danym dziale powinny zabezpieczać prawidłowość, z punktu widzenia przepisów prawa, procesu rozpowszechniania danych osobowych.