Opodatkowanie kartą podatkową a zatrudnienie pracowników na umowę cywilnoprawną. Czego nadal nie wiemy?

Karta podatkowa jest najprostszą odmianą opodatkowania. Podatnicy używający niej posiadają mnóstwo przywilejów i ułatwień, ale w podobny sposób ograniczeń. Nie muszą przykładowo prowadzić ksiąg skarbowych, ani składać rocznego zeznania o dochodach, co jest uradzonym plusem. Jednakże, z drugiej strony podstawową barierą przy opodatkowaniu kartą są ograniczenia w kwestii zatrudniania fachowców.

Podatnicy rozliczający się na dewizach karty podatkowej nie mogą angażować pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli umów o dzieło i także umów zlecenie. Ustawienie pracownika na kanwie takiej umowy będzie owocowało utratą prawa do użytkowania z tej formy opodatkowania.

Jeżeli intryguje Cię ciąg dalszy szukam pracy naszego opisu zachęcamy do kolejnego tekstu, który czeka na Ciebie pod podanym linkiem. Tam odejdą wszystkie Twoje wątpliwości.

Osobną dopuszczalną kondycją zatrudnienia w przypadku karty podatkowej jest umowa o pracę. Co więcej obowiązuje tu tzw. limit zatrudnienia. Symbolizuje to, że liczebność pracowników którą może zaangażować podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest okrojona. Ograniczenie ten wynosi 5 osób, a w określonych rodzajach działalności zmniejszony jest do postaci 3. Więcej na

banknot 50 zł

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

Do powyższego limitu wlicza się jedynie pracowników zaangażowanych w celu świadczenia dosadnych usług. Umowa zlecenia nadrzędnie kojarzona jest z umową pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. Mimo to z umową zlecenia mamy do czynienia w podobny sposób, jeśli zawieramy umowę ze szkołą językową, z uczelnią wyższą względnie z operatorem telewizorni kablowej. W której sytuacji można ją wypowiedzieć? Występuje możliwość unilateralnego rozwiązania związku prawnego poprzez wypowiedzenie umowy zlecenia. Jeżeli dokonuje tego zleceniodawca, czyli odbiorca, jego obowiązkiem jest wręczenie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, które on poczynił aż do dnia rozwiązania oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego aktualnym czynnościom.

Zgłąb ponadto inne dane odnośnie takiej tematyki. Kliknij tu i przeczytaj więcej na temat tej kwestii. To także bardzo Cię zaabsorbuje.

Jeśli jednak anulowanie nastąpi bez ważnego powodu przedsiębiorca ma roszczenie kompensacyjne do klienta.

Trzeba zwrócić atencję na stopień wagi powodu unieważnienia umowy zlecenia. Jak już napomykano powyżej mogą to być zarówno przesłanki o charakterze bezstronnym (np. zmiany w sytuacji gospodarczej, zmiany na rynku, zmiany w prawie) a także bardziej podmiotowe (zmiana sytuacji życiowej bądź oszczędnościowej strony). Czytaj też