Rodzaje płyt stalowych. Czemu są takie popularne i często używane?

Przemysł metalowy w Polsce wymaga zainicjowania zasadniczych innowacji. U nas, tak jak na całym świecie, w ostatnim okresie ta część przemysłu zaznała znacznych szkód na skutek zmian w dobie kryzysu, ze względu na mocne powiązanie z branżą budowlaną. Wyjątkowo niekorzystne warunki sprawiły, że nastąpiło również spowolnienie branży samochodowej. W tym samym okresie zostało zakończonych kilka wielkich projektów infrastrukturalnych. Branża wyraźnie odczuła zawieszenie działalności kilku przedsiębiorstw.

stal

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Wyjątkowo trudny okres dla branży nastał także w powodu zjawiska wyłudzania VAT-u wewnątrz Unii Europejskiej. Od połowy 2013 roku możemy pochwalić się polepszeniem się koniunktury. Była ona spowodowana wieloma operacjami Izby Handlowej, ale także licznymi zmianami w ustawodawstwie. Pozostaje mieć nadzieję, że trend i bieg rzeczy, nie zmienią się w dalszym okresie. Tym bardziej, że na wyższych uczelniach do łask wróciły kierunki związane z przemysłem stalowym.

Dalszy rozwój branży hutniczej jest realny tylko przy pełnej współpracy przedstawicieli biznesu oraz rządu. Bardzo istotne jest zniesienie akcyzy na energię dla hut. Omawiana branża w bardzo długim czasie stanowiła silnik napędzający krajową gospodarkę. Najważniejszymi produktami, które wytwarzaliśmy nie tylko na potrzeby produkcji rodzimej, były wyroby stalowe. Te produkty przemysłu hutniczego podlegają podziałowi w następujący sposób:

1. Płyty stalowe – to najczęściej wytwarzane wyroby hutnicze przyjmujące postać bardzo płaskiego prostokąta, który powstaje dzięki walcowaniu w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych zwanych walcowniami. Takie blachy mogą być dostarczane w arkuszach określonych wymiarów lub w kręgach, w wypadku blach cienkich. 2. Pręty – wróć – – również produkowane są w oddziałach hut zwanych walcowniami. Pręty – okazyjne pręty budowlane http://www.aner.com.pl/prod/prety-i-siatki-zbrojeniowe – mogą cechować się różnym przekrojem: prostokątnym, owalnym lub też mogą być całkiem płaskie. Zobacz sam: .

stal

Autor: darkday
Źródło: http://www.flickr.com

Występują także pręty w postaci kęsów. 3. Rury – element konstrukcyjny o przekroju pierścienia o relatywnie znacznej długości. Proces wytwarzania rur zależy od celu w jakim ma być używany produkt, jak również od sposobu ich użytkowania. Najłatwiejszym sposobem wytwarzania rur jest zespawanie blach o odpowiednich wymiarach. Wyróżnia się też rury ciągnione i walcowane. 4. Oprócz wcześniej wspomnianych, wyróżniamy wiele innych, ale mniej popularnych wyrobów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*