Sumienność dyspozytora w jego profesji

Spedytor to osoba, która profesjonalnie, za odpowiednie wynagrodzenie, trudzi się przewozem towarów oraz operacjami z tym związanymi.

Odpowiedzialność spedytora polega na wykonywaniu obowiązków:- dystrybucji lub poborze przesyłek lub realizacji innych usług – powiązanych z przewozem towaru; – konsultacji spedycyjnej – dawaniu porad w zakresie przygotowania przewozu;- selekcji środka transportu;- ubezpieczaniu towaru;- zawieraniu z przedsiębiorstwami transportowymi umów o przewóz;- sporządzaniu i gromadzeniu dokumentów;- monitorowaniu spraw związanych z załadunkiem, przeładunkiem oraz przewozem towarów.

Czy masz ochotę dowiedzieć się czegoś świeżego na przedstawiany wątek? Jeśli tak, to idealnie, gdyż ta polecana strona internetowa (http://www.skupwozkow.com.pl/) na pewno też Cię zainteresuje.

Spedytor odpowiada za przewoźników i dalszych spedytorów, których wykorzystuje przy realizacji zlecenia, jeśli ponosi winę za ich dobór. Spedytor może powierzyć wykonanie czynności osobie trzeciej. Jest to implikacją umowy spedycji. Załadowca, przy realizacji swoich obowiązków, zobowiązany jest do odpowiedniej solidności, jaka wynika z zawodowego charakteru tej działalności. Wiąże się to z powierzeniem realizacji (ciąg dalszy tego zagadnienia: http://www.promus.katowice.pl/realizacja/) usługi takim przewoźnikom i innym spedytorom, którzy z uwagi na ich umiejętności zasługują na zaufanie. Źródło:

firma spedycyjna

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Wina w selekcji polega na braku solidności w wyborze podwykonawcy (przewoźnika lub kolejnego spedytora), któremu spedytor powierza w opiece wykonanie przewozu towaru. Do określenia winy w selekcji ważne jest zaistnienie nieprawidłowości co do wyboru odpowiedniej osoby i istnienie uprawnienia do samodzielnej pracy współpracownika, któremu zadano wykonanie transportu.

Spedytor nie jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, jeśli nie ponosi winy w procesie selekcji. Spedytor nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli wykaże, iż dołożył należytej staranności przy selekcji przewoźników i dalszych spedytorów. Tzn. zlecił wykonanie usługi takim przewoźnikom i dalszym spedytorom, którzy z uwagi na ich kompetentność zasługują na zaufanie. Należyta staranność dyspozytora jest zachowana, jeżeli wykaże on, że powierzył określone usługi transportowe – przewoźnikowi, którego kompetencja i jakość oferowanych usług budziły zaufanie.