O jakich rzeczach pamiętać jeśli chodzi o wywóz śmieci? Jakie kwestie są najbardziej istotne? Jakie są regulacje z tym związane?

Właściciele mieszkań w bloku albo kamienicach najczęściej nie martwią się kwestią wywożenia śmieci. Należność za taką usługę jest w płaconym regularnie przez nich czynszu. Osiedla posiadają odpowiednie pojemniki oraz kontenery, z których każdy mieszkaniec może normalnie korzystać. Jeśli chodzi o właścicieli nieruchomości osobiście muszą dbać o wywożenie śmieci z należących do nich posesji. Są zmuszeni osobiście załatwiać różne kwestie mające związek z taką usługą. Jak więc wygląda kwestia wywozu śmieci z terenu nieruchomości, ile to kosztuje oraz jakiego typu papiery są niezbędne?

ikonka śmietnika

Autor: Mark Morgan
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli chodzi o wywóz śmieci , to właściciele domów są zobowiązani do zawarcia umowy z firmą, jaka zajmuje się wywozem śmieci. Umowę taką trzeba podpisać w siedzibie przedsiębiorstwa, często w biurze obsługi klientów. Podczas zawierania umowy potrzebne będą dokumenty, jakie potwierdzają prawo własności nieruchomości, z której będą zabierane odpady. Klienci instytucjonalni natomiast zobowiązani są przedstawić dokumenty rejestracyjne firmy albo instytucji. Taka umowa zawierana jest na czas nieokreślony, natomiast okres wypowiedzenia to najczęściej 1 miesiąc.

Umowa definiuje najczęściej zobowiązania firmy, która zajmuje się wywozem śmieci, są tam też obowiązki zarządcy nieruchomości korzystającego z jego usług. Identycznie to wygląda w przypadku innych usług, jak choćby utylizacja odpadów . Firma przeważnie wyposaża nieruchomość w pojemniki, jak kontenery do gromadzenia odpadków. Ciągle, z częstotliwością, jaka jest zawarta w umowie, wywozi odpady komunalne gromadzone w pojemnikach. W przypadku zużycia pojemników dokonuje się ich wymiany lub naprawy. www.toensmeier.pl/do-jakiej-wysokosci-moge-zapelnic-kontener http://www.toensmeier.pl/sposoby-utylizacji-od-a-do-z

Właściciel budynku zobowiązany jest do stawiania pojemników na gruncie utwardzonym oraz zagwarantowania właściwego do nich dostępu, najlepiej około dziesięciu-piętnastu metrów od miejsca gdzie dojeżdża śmieciarka. Zabronione jest umieszczanie w pojemnikach znajdujących się na terenie nieruchomości odpadów innych aniżeli komunalne, przykładowo gruzu z budowy, elementów drewnianych albo złomu. Nie są to surowce wtórne (to są surowce wtórne), natomiast ich wywóz może być potraktowany jako odrębne zlecenie i rozliczany zgodnie z aktualnym cennikiem.