Obowiązek składania zeznania podatkowego przekazuje się do 30 kwietnia każdego roku.

Od 1 stycznia następnego roku można już przekazywać roczne zeznanie. Wielu ludzi zobowiązanych do płacenia podatku, ma wciąż wątpliwości, który PIT należy wypełnić. PIT-37 muszą wypełnić podatnicy zatrudnieni według umowy o pracę oraz płatnicy osiągający dochody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz zapomóg wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Księgowość

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
PIT 36 jest to druk zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu przez osoby fizyczne. Wypełniają go płatnicy, którzy: prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowani na ogólnych zasadach przy użyciu rozpiętości podatkowej 18-32 procent.

Ci którzy: pracowali w branży specyficznej produkcji rolnej. Ci co uzyskali przychody z najmu lub innych porozumień o zbliżonym charakterze, opodatkowywanych na zasadach ogólnych.

Czy nie możesz się oderwać od tego artykułu? To dla nas bardzo miła wieść – zatem kontynuuj wyszukiwanie na kolejnej stronie.

Ci co uzyskali przychody z emerytury otrzymanej z zagranicy. Ci co otrzymali przychody na innej podstawie, od których w ciągu roku podatkowego powinni byli indywidualnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Ci co osiągnęli korzyści według innych zasad, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zadatków. Ci co zobowiązani byli doliczyć do swoich zysków rentę rodzinną. Ci co pomniejszają przychód utraty, również o straty z lat ubiegłych.

Dokument PIT 36, skierowany jest do płatników rozliczających własne przychody, łącznie z przychodami małżonka albo jako osoba jednoosobowo

Księgowość

Źródło: sxc.hu

piastująca dzieci. Drukiem PIT 36 składa zeznanie również płatnik podatków, który otrzymuje na dziecko zasiłek opiekuńczy lub zapomogę materialną, a także na dziecko do czasu ukończenia przez nie 25 lat, uczące się na uczelniach, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, bądź szkolące się za granicą w kraju Unii Europejskiej, w przypadku gdy dzieci w roku podatkowym nie otrzymały dochodów podlegających opodatkowaniu.

Jest teraz polecana strona internetowa (https://vectorsoft.pl/news/bricscad-classic-pro-czy-platinum-ktory-wybrac/), która posiada przydatne informacje na opisywany temat, więc nie zwlekaj tylko przeczytaj ją dokładnie.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zawieszenie własnej działalności, opodatkowanej na zasadach ogólnych, to podatnik zobowiązany jest do rozliczenia się formularzem PIT 36.