Prowadzenie własnej firmy to nie tylko koszty, wraz z upływem czasu przyjdzie czas na wypracowanie profitów

Pomysł na własny biznes to nie tylko odszukanie tzw. niszy, to również stworzenie metodologii wejścia na rynek i przygotowanie do utrzymania się na nim. Przed zamiarem otworzenia własnej firmy, należy sobie udzielić odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je trzeba rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność na własny rachunek mogą płacić na zasadach preferencyjnych.

Właściciele firmy posiadają mogą korzystać z tego przywileju przez 2 lata, płacąc w tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych niższe aniżeli płatnik, który działa na rynku dłużej. W okresie tych pierwszych ulgowych 2 lat, przedsiębiorcy nie płacą również składki na Fundusz Pracy. Z kolei składka zdrowotna jest dla każdego jednakowa – dla nikogo nie ma żadnych przywilejów. Czytaj https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-przedsiebiorcy-pracujacego-na-etaciedze]Zazwyczaj, nie od razu przedsiębiorcy nowo powstałych firm, mają zamiar zatrudniać pracowników. Na ogół, z początkiem działalności wystarczają własne ręce do pracy. Ale wraz z upływem czasu okazuje się, że to nie wystarcza. Im szybciej firma zwiększa obszar działalności, lokuje kapitał w inwestycje i przybywa jej spraw do załatwienia, tym prędzej kiełkuje myśl o przyjęciu pracownika a nawet parę osób.

Dodatkowa osoba w firmie to określone nakłady. Do podstawowych nakladów związanych z zatrudnieniem, z którymi muszą liczyć się przedsiębiorcy, zaliczyć trzeba przede wszystkim wypłaty pensji dla pracowników. Reguła jest taka, że składki ZUS pracodawcy pobierają z wypłaty, mniej więcej po połowiskładki ZUS pracodawcyżnych ZUS-owi składek – w tym na przyszłą emeryturę, opłaca pracownik ze swojego wynagrodzenia a pozostałą połowę opłaca pracodawca .

Pracodawca, jako płatnik składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Generalnie obowiązuje jedna główna zasada – że koszty działalności gospodarczej, są to każde wydatki, które wydawkoszty działalności gospodarczejwaniem. Nakłady mają służyć uzyskaniu dochodów. Nie oznacza to wcale, że gdy przedsiębiorca nie wypracuje dochodu, a będzie miał np. stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zarobku, nie będzie mógł potraktować jako koszt firmy.

Często jest właśnie tak, że na efekty określonych działań należy poczekać, początkowo ponosząc nakłady, które mają przynieść owoce w przyszłości. Na wydatki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, zaliczyć trzeba zakupy surowców, maszyn, usług koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, pobory dla pracowników, opłaty za prąd i wiele innych wydatków potrzebnych do osiągnięcia zarobków.