Sędzia z Wrocławia

Dla zwykłego człowieka pojęcia powiązane z jurysdykcją są kompletnie obce. Prawnik, adwokat, dla większej części z nas to ta sama praca, ale to nie tak. Prawnik to osoba, która ma ukończone studia prawnicze i otrzymała miano co najmniej magistra prawa.

Jest to znajdujący się u samego dołu szczebel zawodowy w sferze prawa. Prawnik (zobacz również skuteczny adwokat) jest zwyczajnym biznesmenem oferującym świadczenia polegające na doradztwie jurysdycznym. Adwokat to najwyższy tytuł pośród zawodów prawniczych zajmujących się świadczeniem usług prawnych. Adwokatem jest osobnik o wyższym wykształceniu prawniczym, jaki

wrocławski rynek

Autor: Maciek Lulko
Źródło: http://www.flickr.com

odbył trzyletnie warsztaty aplikanckie, ukończył z wynikiem dodatnim sprawdzian adwokacki, uzyskał wpis do rejestru adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej dodatkowo złożył przysięgę.

Radca prawny Wrocław (usługi wrocławskiego radcy prawnego) to profesja wpisany w grupę zawodów budzących zaufanie społeczne, do którego wlicza się przykładowo notariuszy. Jest czasami mylony z profesją adwokata. Radca (sprawdź ofertę) może być przedstawicielem w sprawach ekonomicznych, familijnych i ubezpieczeniowych natomiast nie może nas bronić w zagadnieniach kryminalnych, tym zajmuje się adwokat. Radca prawny (Wrocław) generalnie mówiąc zajmuje się świadczeniem rad prawnych, występowaniem w sądzie w roli pełnomocnika, przygotowywaniem osądów prawnych. Do zajęcia tego należy się stosownie wykształcić przez kilkuletnią naukę. W pierwszej kolejności powinno się odbyć magisterskie studia wyższe. Odbyć aplikację radcowską uwieńczoną testem, po tym zostaje się wprowadzonym do wykazu radców prawnych.

Radca musi korzystać z należących się ludziom praw publicznych. Musi się wykazywać niesplamionym charakterem i przestrzegać etyki zawodowej, zobligowany jest zachować w tajemnicy wszystko o czym został poinformowany udzielając usługi prawnej. Z pomocy radcy wskazane jest skorzystać w każdej kwestii normowanej przepisami prawa, na której się nie znamy. Radca prawny (Wrocław) odwrotnie do adwokata może pracować w przedsiębiorstwie. W latach 60-tych XX w. kiedy powstał ten zawód było to zresztą jedyne miejsce, gdzie aktywność zawodową mógł podjąć radca. Cechą zbliżającą adwokata i radcę jest to, że w trakcie rozpraw sądowych wdziewają togę.