Sprawdzona koncepcja zarządzania i sterowania przedsięwzięciem fundamentem sukcesu

Sprawdzona koncepcja przywództwa oraz kierowania przedsięwzięciem podstawą sukcesu

Dobra strategia przywództwa oraz sterowania projektem filarem doskonałego wynikuDobre przywództwo oraz sterowanie projektem to wymagające a także odpowiedzialne zadanie.

szkolenie prince2

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com

Żeby osiągnąć sukces w tej branży warto skorzystać z często wykorzystywanych i sprawdzonych strategii. Jeżeli masz doświadczenie i odnosisz zwycięstwa jako lider, warto zweryfikować swoje umiejętności zdobywając certyfikat.

PRINCE2 – uniwersalna strategia dowodzenia przedsięwzięciami

PRINCE2 jest uniwersalną strategią stosowaną do dowodzenia mieszkania (sprawdź przykłady) kierowania przedsięwzięciami z różnych dziedzin o wszelkich wielkościach. Jest zbudowana na produktach tzn. jej plan działania jest skupiony na finalnym produkcie. Nazwa bierze się od pierwszych liter angielskiej nazwy strategii: PRojects IN Controlled Environments, tzn. Projekty w sterowanym środowisku. Metodyka PRINCE2 (sprawdź tutaj) wywodzi się z standardu PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Technique). W 1989 r. po wykupieniu praw do metodyki PROMPT przez firmę LBMS, brytyjska jednostka rządowa CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) udostępniła strategię pod zmienioną nazwą PRINCE. Wykorzystywany uprzednio głównie w obszarze IT koncept zaczął być wykorzystywany także poza nim. W 1996 r. opublikowano koncepcję PRINCE2 jako ogólną metodę zarządzania przedsięwzięciami.

Certyfikat PRINCE2 Foundation – pierwszy krok do zostania akredytowanym liderem

szkolenie

Autor: Tau Consulting
Źródło: http://www.flickr.com

Swoje kwalifikacje oraz znajomość metodyki PRINCE2 warto potwierdzić uzyskując certyfikat świadczący o wiedzy i doświadczeniu. Certyfikat można zdobyć na jednym z dwóch poziomów zaawansowania: Foundation oraz Practicioner. O certyfikat PRINCE2 Practicioner mogą aplikować jedynie jednostki posiadające certyfikat PRINCE2 Foundation, który jest międzynarodowym zaświadczeniem wiedzy merytorycznej oraz znajomości terminologii dotyczącej strategii. Certyfikat (informacji- : http://www.certificator.eu/pl/podrecznik-do-certyfikacji/reglament-techniczny-unii-celnej-w-sprawie-bezpiecze%C5%84stwa-produkt%C3%B3w-spo%C5%BCywczych.html) wystawiany jest przez EXIN/PEOPLECERT „PRINCE2 Foundation” na całe życie. O certyfikat PRINCE2 Foundation mogą ubiegać się wszyscy. Nie trzeba posiadać udokumentowanych godzin nauki czy też praktyki.