Wiosna dla wielu z nas jest okresem, w których łączy się z sprzątaniem

Podobnie sprawa dotyczy dokumentów. Pośród niepotrzebnych dokumentów są na przykład kwity z informacjami o konkretnych danych odnoszących się do transakcji bankowych, dokumenty księgowe ale i dokumenty zawierające własnoręczne podpisy.

Część niepotrzebnej dokumentacji zawiera także dane osób trzecich, dla przykładu nazwy i dane teleadresowe klientów lub listę płac zatrudnionych. Ewentualne straty i skutki, które mogą wyniknąć z przejęcia tych informacji przez niepowołane do tego osoby są niezwykle duże. Właściwe niszczenie niepotrzebnej dokumentacji reguluje odpowiednia ustawa.
Po upływie właściwego czasu przechowywania dokumentów niejawnych przekazane są one do zniszczenia. Nikt jednak nie chce, aby niejawne dane wpadły w niepowołane ręce. Trzeba też pamiętać, że ich nieodpowiednie zniszczenie ma prawo pociągnąć za sobą niekorzystne konsekwencje prawne ale i ekonomiczne . Dokumenty z różnymi danymi, wyciągi bankowe a także faktury trzeba bowiem zniszczyć w efektywny sposób by nikt nie mógł ich w przyszłości wykorzystać. Niszczenie dokumentów niejawnych samodzielne firmy i urzędy mogą zrealizować u siebie. Nie potrzebują one bowiem na to zgody archiwum państwowego. Istnieje także sposobność skorzystania z propozycji firmy, specjalizującej się w profesjonalnym usuwaniu różnego rodzaju dokumentacji .

Wskazane za to jest metodyczne niszczenie dokumentów firmy, przeważnie w pierwszych miesiącach każdego roku kalendarzowego. Prawie w każdym mieście natkniemy się na choćby kilka zakładów, w których ofercie jest niszczenie dokumentów Gdańsk jak i pozostałe miasta w naszym kraju nie stanowi wyjątku.