Żurawie jako urządzenia o dużym przeznaczeniu

Żurawie to dźwigi jakie mają wielkie przeznaczenie we wszystkich dziedzinach życia. Ich rosnące każdego roku zapotrzebowanie powiązane jest z trwałym przyrostem liczby inwestycji, firmbudowlanych, czy wzrostem przewozu. Miejsce czynienia pracy, zapotrzebowanie i typ pracy ma wpływ na dobór typu żurawia jakiego użyjemy. Żurawie Wrocław, których kluczowym składnikiem nośnym przenoszącym ciężar jest wysięgnik, rozróżniamy zależnie od cech użytkowych, również ustalonych cech konstrukcyjnych.

żuraw na budowie

Autor: jasonwoodhead23
Źródło: http://www.flickr.com
Własności użytkowe łączą się przeznaczeniem tych sprzętów do określonych prac przeładunkowych w budowlance, portach, stoczniach, na statkach, w kolei, bądź zakładach pracy. Istnieje dużo wersji dźwigów. Żurawie Wrocław stacjonarne to dźwignice tworzące się z zamontowanych na stałe do podstaw kolumn, na jakich osadzono wysięgniki wykonujące ruch obrotowy (tutaj je kupisz). Kąt obrotu wysięgnika może być ograniczony parametrami żurawia, lecz może także wynosić pełne 360o. Po obrotowym wysięgniku przemieszcza się wciągnik, będący częścią podnoszącym ładunki.

Żuraw samojezdny jest dźwignicą służącą do przemieszczania ciężarów, przytwierdzonym na podwoziu samojezdnym, posiadająca wysięgnik który może wykonywać ruch obrotowy, a również ruch opuszczania, również podnoszenia. W większości przypadków wysięgnik ma przystosowywaną długość i opcję teleskopową. Takie żurawie Wrocław www.dzwigmar.pl/ szczególności do ruchu po drogach publicznych o utwardzonej nawierzchni. Pewna część, w stosunku od właściwości systemu jezdnego podwozia ma możliwość poruszać się po obrębie o nieutwardzonej nawierzchni.

Dźwig przenośny to żuraw zamontowany na aucie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią, czy też z tyłu samochodu, służący do załadunku ładunku na auto, również jego rozładunku. Zasadnicze gatunki żurawi ruchomych to dźwigi do przewozu towarów budowlanych, oraz do transportu drewna. Dźwig wieżowy tworzy się z pionowego masztu instalowanego na przejezdnym, czy też stacjonarnym podłożu i wysięgnika poziomego, albo nachylonego pod kątem do poziomu. Dźwig wieżowy unosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia.