Wirtualizacja polega na wydzieleniu w obszarze jednego serwera fizycznego wielu dużo mniejszych wirtualnych środowisk. Gwarantuje to optymalne rozdzielenie rezerw procesora, pamięci RAM i dysku twardego pomiędzy wiele działających równocześnie procesów. Każde z wykreowanych środowisk wirtualnych zostaje odseparowane i może działać niezależnie od innych, przy czym z punktu widzenia...
Read More