To co niewidoczne jest w stanie niekiedy zaskoczyć albo stać się po określonym czasie aż nadto zauważalne. Co kryje się za tym filozoficznym zdaniem? W rzeczy samej: brud! Na co dzień niewidoczny i lekceważony, zbierający się gdzieś pod szafą, pod komodą, pod łóżkiem, aż w końcu staje się...
Read More