Słyszy się, że pielęgniarka jest na oddziale często ważniejsza niż lekarz. To ona wydaje się być pierwszą osobą, którą chory woła, kiedy źle się poczuje.
...